bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Baner Konf IBE ico

IBE organizatorem konferencji na temat kwalifikacji w sektorze górniczym i pozagórniczym

5 października br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”, adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Więcej
transwal ankieta

TRANSVAL-EU: wypełnij ankietę, wesprzyj projekt

TRANSVAL-EU to projekt międzynarodowy realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji przekrojowych (transwersalnych). Jednym z uczestników projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
P TECH ico

P-TECH: Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych będą współpracować na rzecz rozwoju kwalifikacji rzeszowskich uczniów

20 września br. w Rzeszowie podpisano porozumienie dotyczący współpracy w ramach projektu P-TECH. Dzięki umowie podpisanej przez Urząd Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytut Badań Edukacyjnych rzeszowscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Więcej
600x600

Konkurs dla szkół i placówek edukacyjnych. Do wygrania cenne nagrody

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych! Więcej
51814832 777146662643686 3372876433599758336 n

IBE partnerem głównym Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowatorskim badaniom i innowacyjnym technologiom. W tym roku IBE został partnerem głównym wydarzenia. Więcej
IBM22 ico

Program P-TECH: Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę z IBM Polska

Program P-TECH został zainicjowany w roku 2019 przez firmę IBM. 2 września br. podpisano porozumienie na mocy którego program będzie wspierany merytorycznie przez Instytut Badań Edukacyjnych, a do P-TECH przystąpiła jedna z krakowskich szkół.  Więcej

Kwartalnik EBIŚ nr 2/2011 spis treści

Od redakcji  s. 3

 

Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych 

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Agata Pietrzyk: Próby rozwiązywania problemów w gospodarce odpadami komunalnymi   s.  5 

Włodzimierz Mierzwa, Bożena Witek, Agnieszka Kamińska, Ewa Ochwanowska: Nikotyna - alkaloid niebezpieczny  s. 14

Magdalena Korzycka-Stalmach: Dopalacze — charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym   s. 22 

 

Doskonalenie zawodowe

Aneta Ganeczko: Badania PISA 2009 - polscy uczniowie powyżej średniej   s. 28 

Joanna Lilpop: Jak naucza się przedmiotów przyrodniczych w Europie? Relacja z wyjazdu studyjnego do Anglii  s.  29 

Wiesław Stawiński: Zasoby wiedzy przyrodniczo-dydaktycznej w Polsce. Jak uchronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem?  s. 34

Agnieszka Kamińska: Kilka uwag o promocji zdrowia  s. 39 

Irena Celejowa: Trudna droga do powrotu przedmiotu o zdrowiu w polskich szkołach  s. 43 

Alicja Walosik, Wojciech Mikos: Edukacja przyrodnicza w parkach narodowych  s. 48

Joanna Tabara: Woda - źródło życia - od ujęcia do spożycia  s. 56 

 

Prosto ze szkoły 

Grażyna Jasiecka: Ekologia w Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi  s. 63 

Magdalena Burczyk, Irmina Ignatowska, Lilianna Hoppe: Konkurs ekologiczny w Gimnazjum Jezuitów w Gdyni  s. 71 

 

Komputer w edukacji

Julia Franczuk: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej  s. 75

 

Informacje • Porady • Listy 

Danuta Cichy: Sprawozdanie z działalności redakcji EBiŚ w latach 2006-2010  s. 81 
Zielone Dzieciaki na Dzień Dziecka  s. 84 
List Krystyny Hordyjewicz do Redakcji  s. 85
Odpowiedź Redakcji  s. 86
NOWE KSIĄŻKI  s. 87

Kwartalnik EBIŚ nr 1/2011 table of contents

Editor's note p. 3 

 

Contemporary problems of pedagogical, biological and environmental sciences

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek: In vitro fertilization - opportunity or danger?  p. 5 

Paweł Kowalski: Optimism vs. anti-healthy behaviour of teacher training students  p. 12 

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek: Environmental knowledge and health beliefs of future PE teachers

in Gdańsk p. 21 

Wiesław Stawiński: Method selection problems in biological-didactic research p. 27 

 

Vocational Advancement

Janina Buczek, Wojciech Grajkowski, Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Agnieszka Twardowska:

Scientific work of IBE Natural Objects Studio p. 36

Lilianna Hoppe: Means of nature teachers’ advancement  p.  42 

Anna Strumińska-Doktór: Adolescent hygiene p. 48 

Ligia Tuszyńska: Activation methods as an integral part of contemporary education p. 52 

Karolina Czerwiec: Situational tasks as a tool for controlling pupils and students knowledge p. 58

Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic: Educational Project - pleasure or obligation? p. 66 

 

Straight from the school

Iwona Paluch, Magdalena Krzysztofik: Method for testing respiratory activity in soil microorganisms for
the realisation in a classroom environment  p.  71

Maria Stachowicz-Polak: Outdoor classes as an effective form of school teaching and upbringing p. 77

 

Local educational and ecological activities

Danuta Cichy: Educational aspects in sustainable development philosophy p. 85

 

Computer in education

Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała: Application of e-learning platform in hybrid
biology teachning  p  97

 

Information Advice  Letters 

Krystyna Burkiewicz: Life-curious? Study at Biology Faculty at University in Gdańsk! p. 106 
From the editors p. 112
NEW BOOKS

Eleonora Bobrzyńska: Effectiveness of problematic teaching and learning concerning human
biology and health behaviour (ed. W Stawiński)  p.112 

 

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek 

In vitro fertilization, chance or threat? 

In vitro fertilization (IVF) is a process by which egg cells are fertilized by sperm outside the body, in vitro. The process involves hormonally controlling the ovulatory process, removing ova (eggs) from the woman's ovaries and letting sperm fertilize them in a fluid medium. The zygote (fertilized egg) is then transferred to the women’s uterus with the intent to establish a successful pregnancy. The first successful birth of a test tube baby”, Louise Brown, occurred in 1978. Robert Geoffrey Edwards, the doctor who developed the treatment, was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2010.  


Paweł Kowalski

Optimism and antihealthy behaviours of students of teacher traning courses


The article presents the relationship between optimism and the anti health behavior of young people studying scholastic at the University of Zielona Gora. The study was conducted in the academic year 2007/2008. It examined the level of optimism using the Life Orientation Test in reference to the 10 basic anti health behaviors. It was noted that there is a relationship between optimism and anti health behavior. The test results can be used for professional development of current and future teachers.

 

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek  
Ecological knowledge and health attitudes prospective teachers of physical education from Gdańsk

 Knowledge about environmental conditioning of health and health attitudes in students of The Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk

Knowledge concerning environmental conditioning of health and psycho-physical efficiency acquired in the process of studies at Physical Education colleges should be aimed at forming positive attitudes and health beliefs. However, it is dubious whether at such advanced stage of higher studies there is any chance of shaping beliefs through the acquired knowledge, or whether the scope of knowledge is rather a result of beliefs gained in the younger school age The main aim of this study was assessment of knowledge about ecology and environmental protection including ecological and health aspects of physical education acquired by students during the course of studies. Also health beliefs were subjected to the assessment and were compared between chosen groups from Physical Education and Public Health faculties.  A link between the level of ecological-health knowledge and health beliefs was determined in both examined groups.

Key words: ecological and health education, environmental conditions of health, health attitudes, holistic/functional model, biomedical model.

 

Wiesław Stawiński

Issues of the methods choose  at the biology-didactical research

Author conveys main trends in the development of biology didactics during 20-th century. As very important take the successive transformations of the earlier biology  methodic-as applied subject of study – into scientific branches of sciences, also the formulation of its methodological basis and searching for adequate methods and tools of investigation. Further on he discuss the controversy between importance/range of the quantitative and qualitative methods of research and the complementary both of them. Therefore it would be advisable to use both of them together or interchangeably.

After them author describe chosen investigation and factors  influencing quality of  the qualitative investigation, as well the characteristic feature ,  theoretical and practical importance  of  the biology educational researches and also point on probabilistic attribute of the didactical regularities.

At last he demands that all  didactical directions and practical  propositions for the science teachers should be founded on results of  the scientific inquiries.

Kwartalnik EBIŚ nr 1/2011 spis treści

Od redakcji s. 3

Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych 

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek: Zapłodnienie in vitro, szansa czy zagrożenie? s. 5 

Paweł Kowalski: Optymizm a antyzdrowotne zachowania młodzieży studiującej kierunki
nauczycielskie na Uniwersytecie Zielonogórskim s. 12

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek: Wiedza ekologiczna i przekonania zdrowotne
przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z Gdańska s. 21 

Wiesław Stawiński: Problemy doboru metod w badaniach biologiczno-dydaktycznych s. 27 

 

Doskonalenie zawodowe

Janina Buczek, Wojciech Grajkowski, Joanna Lilpop, Urszula Poziomek,

Agnieszka Twardowska: Prace badawcze Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE s. 36 

Lilianna Hoppe: Formy doskonalenia nauczycieli przyrody z inicjatyw) Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku i instytucji ekologicznych województwa pomorskiego s. 42 

Anna Strumińska-Doktór: Higiena wieku dojrzewania s. 48 

Ligia Tuszyńska: Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia s. 52 

Karolina Czerwiec: Zadania sytuacyjne jako narzędzie kontroli wiedzy uczniów i studentów s. 58 

Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcie: Projekt edukacyjny — przyjemność nauczania czy obowiązek? s. 66 

 

Prosto ze szkoły 

Iwona Paluch, Magdalena Krzysztofik: Metoda badania aktywności oddechowej mikroorganizmów glebowych do realizacji w warunkach szkolnych s.71 
Maria Stachowicz-Polak: Zajęcia w terenie jako skuteczna forma kształcenia i wychowania w szkole s.  77

 

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne 

Danuta Cichy: Obszar edukacyjny filozofii zrównoważonego rozwoju s.  85 

 

Komputer w edukacji

Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu hybrydowym treści biologicznyschn s. 97 

Informacje • Porady • Listy 
Krystyna Burkiewicz: Ciekawy żyda? - studiuj na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego! s. 106 
List do redakcji s. 112
NOWE KSIĄŻKI 

Eleonora Bobrzyńska: Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia (rec. W Stawiński) s. 112 

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small