bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Baner Konf IBE ico

IBE organizatorem konferencji na temat kwalifikacji w sektorze górniczym i pozagórniczym

5 października br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”, adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Więcej
transwal ankieta

TRANSVAL-EU: wypełnij ankietę, wesprzyj projekt

TRANSVAL-EU to projekt międzynarodowy realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji przekrojowych (transwersalnych). Jednym z uczestników projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
P TECH ico

P-TECH: Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych będą współpracować na rzecz rozwoju kwalifikacji rzeszowskich uczniów

20 września br. w Rzeszowie podpisano porozumienie dotyczący współpracy w ramach projektu P-TECH. Dzięki umowie podpisanej przez Urząd Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytut Badań Edukacyjnych rzeszowscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Więcej
600x600

Konkurs dla szkół i placówek edukacyjnych. Do wygrania cenne nagrody

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych! Więcej
51814832 777146662643686 3372876433599758336 n

IBE partnerem głównym Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowatorskim badaniom i innowacyjnym technologiom. W tym roku IBE został partnerem głównym wydarzenia. Więcej
IBM22 ico

Program P-TECH: Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę z IBM Polska

Program P-TECH został zainicjowany w roku 2019 przez firmę IBM. 2 września br. podpisano porozumienie na mocy którego program będzie wspierany merytorycznie przez Instytut Badań Edukacyjnych, a do P-TECH przystąpiła jedna z krakowskich szkół.  Więcej

Opiekuję się – pracuję

opiekuje sie

Interwencja badawcza: projekt wsparcia kobiet nieaktywnych zawodowo opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Opis projektu

Zapotrzebowanie na pracę opiekuńczą rośnie równolegle na dwóch poziomach.

Po pierwsze, coraz więcej osób wymaga opieki. Średnia długość życia rośnie, społeczeństwo się starzeje, co za chwilę będzie zauważalne jeszcze bardziej na skutek wchodzenia w fazę pokolenia wyżu powojennego (75+). Po drugie, rośnie zapotrzebowanie na wzmożoną opiekę – chodzi tu przede wszystkim o osoby dotknięte typowymi dla wieku podeszłego chorobami układu nerwowego jak np. choroba Parkinson czy Alzheimera (w przypadku tego drugiego, prognozy mówią nawet o czterokrotnym wzroście liczby osób zmagających się z chorobą do 2050 r.).

Praca opiekuńcza

Równocześnie praca w zawodach opiekuńczych to szansa na zatrudnienie dla osób, których zatrudnialność bywa ograniczona. Taką grupę stanowią m.in. kobiety w wieku późnoprodukcyjnym, z wykształceniem podstawowym lub średnim i nieraz o niewielkim doświadczeniu zawodowym. Jednocześnie to właśnie w tej grupie najwięcej jest osób deklarujących brak aktywności zawodowej ze względu na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną. Przybliżenie kobietom z tej grupy perspektywy pracy w zawodach opiekuńczych może przyczynić się do wyzwolenia ich zawodowego potencjału na przyszłość.

Opieka nad bliskim często stanowi wyzwanie emocjonalne i kompetencyjne. To trudne i wymagające doświadczenie może jednak być też źródłem satysfakcji (wynikającej z głęboko wartościowej pracy) oraz własnego rozwoju. Przedstawiany tu projekt ma w pierwszej kolejności dostarczać merytoryczno-emocjonalnego wsparcia na „tu i teraz” – pomagać lepiej, wydajniej, ale i zdrowiej pełnić rolę opiekuna osoby bliskiej. Równocześnie jednak dzięki pewnemu sprofesjonalizowaniu sprawowanej opieki, może też otwierać perspektywę zawodową na przyszłość.

O projekcie

Projekt skierowany jest do kobiet 45+ nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Oprócz wsparcia grupy docelowej, celem projektu jest także zbadanie, jak sprawdzają się zastosowane metody pracy. Dlatego zarówno w trakcie, jak i po 3-miesięcznym cyklu spotkań będziemy pytać uczestniczki o opinie na temat otrzymanego wsparcia i wiedzy.

W ramach projektu zostaną przetestowane pewne metody doradztwa zawodowego - obserwując spotkania grupowe i rozmawiając z prowadzącym je doradcą zawodowym dowiemy się, czy w tym podejściu należy coś zmodyfikować, aby jak najlepiej służyło osobom porządkującym swoje kompetencje.

Projekt ma charakter interwencyjno-partycypacyjny. Oznacza to z jednej strony, że czynności badawcze prowadzone są w powiązaniu z działaniami sprawczymi (dostarczanie uczestniczkom wsparcia psychospołecznego i kompetencyjnego oraz wyposażenie w pewien zasób samowiedzy). Z drugiej strony w duchu empowerment, do pewnego stopnia dajemy uczestniczkom możliwość współdecydowania o projektowym programie. Taki charakter projektu wiąże się potrzebą zachowania elastyczności w planowaniu i organizowaniu działań.

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach szerszego projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji).

Aktualności

Jesteś kobietą w wieku 45+? Opiekujesz się bliską osobą, która jest niesamodzielna? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w projekcie wspierającym opiekunki osób niesamodzielnych.

Udział w projekcie będzie okazją, by skorzystasz ze szkoleń i zajęć z doradczynią zawodową, uzyskać wsparcie emocjonalne i kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji.

Projekt będzie odbywać się w stolicy i potrwa trzy miesiące (wrzesień-grudzień br.). Spotkania przewidziane są średnio raz w tygodniu przez 2 godziny (dokładny czas zostanie ustalony w oparciu o możliwości czasowe uczestniczek).

Udział jest bezpłatny, ponadto w razie konieczności, na czas trwania spotkań, organizatorzy mogą zapewnić wsparcie dla podopiecznych.

Zachęcamy do kontaktu i udostępniania informacji osobom, które mogą być zainteresowane!

plakat aktualny

HarmonogramRdzeniem projektu jest 3-miesięczny program cotygodniowych spotkań grupy liczącej ok. 15 uczestniczek. Na program składają się:

 • Grupa wsparcia – cykliczne spotkania prowadzone przez doświadczonych moderatorów i mające na celu wzajemne wsparcie emocjonalne oraz wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji życiowej.

W ramach grupy wsparcia zostanie też przeprowadzony przez moderatora trening psychologiczny pogłębiający wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własną kondycję psychiczną opiekunów (m.in. rozpoznawanie, rozumienie i zarządzanie własnymi emocjami; techniki relaksacyjne; budowanie i umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego).

 • Szkolenie merytoryczne poświęcone rozwijaniu i uzupełnianiu kompetencji pielęgnacyjno-opiekuńczych (m.in. pielęgnacja i obserwacja osób niesamodzielnych; psychologiczne aspekty pracy z osobą niesamodzielną; pierwsza pomoc; źródła wsparcia i dofinansowania i świadczeń; rynek pracy zawodów opiekuńczych).
 • Spotkania z doradcą zawodowym – wsparcie w identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; dostarczenie wiedzy na temat rynku pracy i zapotrzebowania na kompetencje opiekuńcze; zarys indywidualnego planu rozwoju.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Magdalena Diem

tel. + 48 791 533 114; pn.-pt. w godzinach 9:00-18:00

KEEP

KEEP - Dobre praktyki edukacyjne stosowane przez nauczycieli szkół średnich w celu utrzymania kontaktu z uczniami w trakcie i po pandemii COVID-19

 Logo Keep fond blanc

Opis projektu

Celem międzynarodowego projektu KEEP (Key engaging educational practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following COVID-19 pandemic) jest pomoc w zmniejszeniu niedostatecznych osiągnięć szkolnych i niskiego zaangażowania w proces uczenia się wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Europie, spowodowanych niemożnością fizycznego uczęszczania na zajęcia szkolne podczas pandemii koronowirusa.

Osiągnięciu tego celu ma służyć identyfikacja dobrych, sprawdzonych praktyk edukacyjnych, mających na celu utrzymanie więzi z uczniami i podtrzymanie motywacji do uczenia się w czasie nauki na odległość, które wypracowali nauczyciele różnych krajów UE podczas dwóch ostatnich lat szkolnych 2019/2021 i 2020/2021.

Poprzez realizację projektu KEEP cztery kraje europejskie będą ujawniać, badać, dzielić między sobą i dyskutować praktyki stosowane przez nauczycieli szkół średnich, którzy stoją przed wyzwaniami związanymi z cyfrową edukacją szkolną. Efektem będzie wzmocnienie rozwoju zawodowego i rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych. Promowanie dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów między nauczycielami jest kluczowym elementem realizacji projektu KEEP.

Konsorcjum instytucji związanych z edukacją z Francji, Belgii, Grecji i Polski zakłada, że poprzez portrety nauczycieli, przegląd praktyk i dyskusje wokół nich, KEEP zainspiruje europejskich nauczycieli do rozwijania i poszerzania własnych praktyk w czasach, gdy dobra edukacja cyfrowa jest kluczowa dla sukcesu każdego ucznia. Co więcej, poprzez koleżeńską refleksję i wymianę doświadczeń na temat cyfrowych praktyk nauczycieli po pandemii COVID-19, projekt KEEP pozwoli na lepsze zrozumienie europejskiego ekosystemu E-Teaching, co z kolei może ułatwić i promować dalszą wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy europejskimi partnerami w ramach projektu i poza nim.

Działania projektu finansowanego z programu Erasmus + zaplanowano na lata 2021-2023. KEEP będzie realizowany w ramach konsorcjum 6 instytucji z 4 państw:

 • Centre International D'etudes Pedagogiques - CIEP z Francji (Lider)
 • Université de Paris, Francja
 • Foundation P&V, Belgia
 • Panepistimio Patron, Grecja,
 • Instytut Badań Edukacyjnych, Polska
 • GIP Formation tout au long de la vie, Francja

Zadania projektu

W czasie dwuletniej realizacji projektu badaczki z zespołu IBE:

 1. przeanalizują dostępne dane i opracują wkład merytoryczny na temat systemu edukacyjnego w Polsce, aktów prawnych i rozwiązań praktycznych, które miały miejsce podczas pandemii COVID - Zadanie 1;
 2. na podstawie dostępnych danych i ankiet internetowych opiszą sytuację społeczno-ekonomiczną nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie dostępu do Internetu, narzędzi i aplikacji mobilnych w Polsce - Zadanie 2;
 3. przygotują narzędzie badawcze i przeprowadzą wywiady pogłębione z nauczycielami, których praktyki prowadzenia zajęć na odległość pozwoliły na utrzymanie relacji z uczniami i podtrzymanie zainteresowania nauką podczas pandemii - Zadanie 3;
 4. przygotują i przeprowadzą szkolenie dla 30 nauczycieli szkół ponadpodstawowych na podstawie opracowanych w projekcie materiałów - Zadanie 4;
 5. opracują wzór międzynarodowego raportu, zbiorą dane z instytucji partnerskich, przeanalizują i przedstawią rekomendacje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, w oparciu o zidentyfikowane dobre praktyki edukacyjne w obszarze edukacji na odległość - Zadanie 5.

Aktualności


Projekt oficjalnie wystartował 1 marca 2021 r. Do tej pory miały miejsce 3 spotkania reprezentantów konsorcjum, na których omówiono harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz szczegółowo omówiono rozpoczynające się zadania badawcze.

Aktualnie zespół IBE zbiera materiały na temat systemu edukacji w Polsce i zmian w codziennych praktykach edukacyjnych wywołanych pandemią oraz “przejściem” na zdalną edukację, jak również zajmuje się zidentyfikowaniem dobrych praktyk nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na terenie Polski, które mogą stanowić wzór prowadzenia zajęć w sposób zapobiegający niepowodzeniom uczniów w nauce związanym z epidemią Covid 19.

Więcej informacji wkrótce!

Kontakt

Dr Agnieszka Dwojak-Matras – kierownik projektu i badaczka

Dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska – badaczka

Dr Joanna Rabiega- Wiśniewska – badaczka

W sprawach dotyczących projektu
można kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

EUROPEAID

 PROJEKTY EUROPEAID

 

Opis projektu

Czym są projektu EuropeAid?

Komisja Europejska poprzez realizację i wdrażanie projektów EuropeAid odpowiada za kształtowanie unijnej polityki rozwoju i za udzielanie pomocy krajom spoza Unii Europejskiej na całym świecie. Ściśle współpracuje z krajami sąsiedzkimi UE, Afryką, Karaibami i regionem Pacyfiku, Ameryką Łacińską i Azją. Celem jest niesienie pomocy rozwojowej w skuteczny, spójny i skoordynowany sposób.

W ramach funduszy unijnych na współpracę rozwojową EuropeAid IBE, jak partner instytucjonalny, realizuje obecnie cztery projekty:

 • Czarnogóra – Key Competences Integration of Key Competences into the Education System of Montenegro (STEM), okres realizacji: 09.2019-09.2021 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest EPRD)
 • Turcja - Technical Assistance for Implementation of Turkish Qualifications System and Framework Operation (TUYEP), okres realizacji: 11.2019-11.2022 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest GOPA Danışmanlık)
 • Multinational - Development education and awareness-raising (DEAR) support team (DEAR), okres realizacji: 12.2020-12.2024 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest ICE - International Consulting Expertise)
 • Kosovo - Support to basic and upper secondary education, okres realizacji: 05.2021-05.2025 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest DAI - Hulla & Co Human Dynamics)

 

Opisy projektów:

Montenegro - Integration of Key Competences into the education system of Montenegro - STEM (nr referencyjny EuropeAid/139999/IH/SER/ME)

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na poziomie podstawowym i średnim w Czarnogórze poprzez opracowanie krajowych ram programowych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji STEM i dostosowanie ich do zaleceń KE w sprawie kluczowych kompetencji w ramach strategii uczenia się przez całe życie (LLL). Szczególnie istotnym obszarem działań projektowych są kompetencje kluczowe uczniów i poprawa systemu zapewnienia jakości na wszystkich poziomach nauczania. Realizacja projektu zakłada także działania na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin w obszarze STEM.

Turkey - Technical Assistance for the Implementation of Turkish Qualification System and Framework Project – TUYEP (nr referencyjny EuropeAid/139540/IH/SER/TR)

Strona projektu: https://tuyep.org/

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych (VQA), wzmocnienie Tureckiego Krajowego Systemu Kwalifikacji Zawodowych oraz usprawnienie wdrażania Tureckiej Ramy Kwalifikacji poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty i inne spotkania podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie. Działania te są adresowane do m.in. pracowników Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych, instytucji zajmujących się opracowywaniem standardów i kwalifikacji zawodowych, w tym stowarzyszeń pracodawców i pracowników, organizacji zawodowych i podmiotów zaangażowanych w walidację, certyfikację oraz zapewnienie jakości.

Development education and awareness-raising (DEAR) support team - DEAR (nr referencyjny EuropeAid/140705/DW/SER/MULTI)

Strona projektu: https://dearprogramme.eu/

Ogólnym celem projektu jest pomoc Komisji Europejskiej w zarządzaniu programem edukacji rozwojowej i edukacji globalnej (DEAR) dotyczącej praw człowieka, globalnego obywatelstwa i równości płci w Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne. Projekt ma również na celu wspieranie KE w opracowaniu i wdrażaniu polityki na rzecz młodzieży oraz badań i analiz dotyczących młodzieży. Cele szczegółowe projektu to:
- upowszechnianie wśród obywateli UE (w szczególności wśród młodzieży) kwestii związanych z edukacją rozwojową w zglobalizowanym społeczeństwie
- wspieranie aktywnego zaangażowania obywateli UE w kwestie dotyczące promowania sprawiedliwości, praw człowieka, walki z ubóstwem, odpowiedzialności społecznej, równości płci i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich

W ramach projektu realizowane są działania dotyczące ewaluacji, wymiany dobrych praktyk, sieciowania (networkingu) i działania promocyjne i upowszechniające skierowane w szczególności do młodzieży.

Kosovo - Support to basic and upper secondary education (nr referencyjny EuropeAid/140812/DH/SER/XK)

Ogólnym celem projektu jest poprawa systemu edukacji i szkoleń w Kosowie, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami na poziomie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji na poziomie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej poprzez wsparcie kosowskich instytucji edukacyjnych na szczeblu centralnym i lokalnym. Projekt składa się z czterech części:

 1. Wzmocnienie ram prawnych w systemie edukacji
 2. Rekrutacja nauczycieli i poprawa zarządzania szkołą
 3. Kształcenie nauczycieli
 4. Poprawa procesu tworzenia i przygotowywania podręczników

W ramach projektu realizowane są działania dotyczące rekrutacji kosowskich nauczycieli i dyrektorów szkół, kształcenia i doskonalenia zawodowego kosowskich nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i zapewnienia jakości w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Działania dotyczą również procesów opracowania podręczników dla szkół w Kosowie.

Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej

logo UE 1

Kontakt

Koordynatorka projektów EuropeAid z ramienia IBE

Joanna Śmigiel (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

PIAAC

PIAAC

 belka logo ibe men piaac

 

Opis projektu


znaki strona www flaga godlo

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

 Zakres i cele badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC (ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies) to największe międzynarodowe badanie osób dorosłych. U jego źródeł leży przekonanie, że umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowią warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu. Badanie PIAAC obejmuje pomiar trzech podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym, a przy tym dających podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy. Są to następujące umiejętności:

 • rozumienia tekstu,
 • rozumowania matematycznego,
 • rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarcza wiedzy o umiejętnościach i ich wykorzystaniu w pracy i życiu codziennym. Pomaga też lepiej zrozumieć, jak system edukacji, uczenie się w szkole i poza szkołą oraz doświadczenia zawodowe przyczyniają się do rozwijania umiejętności.

Wyniki badania PIAAC są wykorzystywane do lepszego zrozumienia społecznych potrzeb i trafnego ukierunkowania działań służących poprawie umiejętności osób dorosłych. Do wyników badania odwołuje się wiele krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych. Porównanie rezultatów uzyskanych w wielu zróżnicowanych krajach pomaga ustalić, jakie są mocne i słabe strony edukacji w danym państwie oraz jaką politykę edukacyjną powinno ono prowadzić. Z wyników badania PIAAC korzystają też naukowcy i studenci – według Google Scholar odwołuje się do nich niemal 15 tys. publikacji naukowych.

Badanie PIAAC jest przeprowadzane w Polsce po raz drugi – poprzednia edycja odbyła się 10 lat temu. Daje to możliwość porównania sytuacji w Polsce z innymi krajami, ale też ocenę tego, jak od tego czasu zmieniły się umiejętności Polaków.

W każdym kraju badanie jest prowadzone na losowej próbie ludności w wieku 16-65 lat – co pozwala formułować uprawnione wnioski o wszystkich dorosłych mieszkańcach danego kraju, a jednocześnie zapewnić poufność danych osób uczestniczących w badaniu.

Więcej informacji o badaniu PIAAC znaleźć można na międzynarodowej stronie badania:www.oecd.org/skills/piaac/

Kraje i instytucje realizujące badanie

Badanie PIAAC jest wspólną inicjatywą rządów ponad 30 krajów i jest koordynowane przez OrganizacjęWspółpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poza Polską obecny cykl badania jest prowadzony w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Kanada, Niemcy, Japonia, Korea, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze, tj.: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o.

Poprzednie edycje badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC stanowi kontynuację następujących badań.

● Badanie IALS w latach 1994-1998 (19 krajów, w tym Polska)

Międzynarodowe badanie umiejętności czytania i pisania (IALS) przeprowadzone w latach 1994-1998 było pierwszym międzynarodowym badaniem porównawczym, w którym zmierzono poziom umiejętności osób dorosłych i analizowano ich uwarunkowania i konsekwencje.

Wyniki badania IALS dostarczyły bogatego zestawu informacji na temat umiejętności czytania i pisania osób dorosłych (w wieku 16-65 lat) w 22 krajach i regionach. Niektóre z wykorzystanych w tym badaniu zadań (tzw. zadania kotwiczące lub trendowe) wykorzystano w kolejnych badaniach, co pozwoliło na analizowanie zmian poziomu umiejętności osób dorosłych w czasie.

Badanie ALL w latach 2003-2008 (11 krajów)

Badanie umiejętności czytania i pisania oraz innych umiejętności osób dorosłych ALL (Adult Literacy and Lifeskills) przeprowadzono w latach 2003-2008. ALL mierzyło umiejętności czytania, pisania i liczenia na reprezentatywnej dla krajów uczestniczących próbie 16-65-latków w dwóch rundach: najpierw w 2003 r., a następnie w latach 2006-2008.

●  Pierwszy cykl badania PIAAC w latach 2011-2017 r. (39 krajów, w tym Polska)

W pierwszym cyklu badania PIAAC dokonano pomiaru trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Po raz pierwszy w pomiarze umiejętności zastosowano zadania rozwiązywane przez badanych przy pomocy komputerów. W pierwszej rundzie badania PIAAC w l. 2011-2012 wzięły udział 23 kraje, w drugiej w l. 2014-2015 – kolejnych 9 krajów, a w trzeciej w 2017 r. – 7. W pierwszym cyklu w latach 2010-2017 w badaniu wzięło udział ponad 250 000 osób dorosłych z 38 krajów.

W Polsce w 2014-2015 r. przeprowadzono także badanie postPIAAC – krajową kontynuacją badania, w którym zebrano dodatkowe informacje od osób uczestniczących w pomiarze umiejętności z 2011-2012.

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji badania próbnego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

11.05.2021

10 maja br. wystartuje w Polsce badanie próbne drugiej edycji Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC. Badanie zasadnicze będzie realizowane od września 2022 r. do kwietnia 2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na przełomie 2023 i 2024 r.

Badanie to jest wspólną inicjatywą rządów 30 krajów i jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badaniem objęte zostaną osoby dorosłe (16-65 lat) zamieszkujące na terytorium Polski. Z wylosowanymi osobami przeprowadza się wywiad, który składa się z dwóch części – odpowiedzi na pytania ankiety oraz rozwiązywania zadań mierzących badane umiejętności. Pytania ankiety dotyczą m.in. wykształcenia i aktywności edukacyjnych, sytuacji na rynku pracy i charakterystyki obecnej lub ostatniej pracy, wykorzystywania umiejętności w życiu codziennym oraz w pracy. Pomiar umiejętności obejmuje trzy podstawowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowiące podstawę do nabywania wiedzy i nowych kompetencji, tj.:

 • rozumienia tekstu,
 • rozumowania matematycznego
 • oraz rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarczy informacji o umiejętnościach osób dorosłych i w ten sposób pomoże ulepszyć politykę i programy rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programy szkolne czy programy szkoleniowe.

Harmonogram


2018-2019  weryfikacja, tłumaczenia i adaptacja narzędzi badawczych

2020-2021 – przygotowanie badania próbnego

22.05-21.08.2021 – badanie próbne

2021-2022 – analiza danych z badania próbnego i przygotowanie badania zasadniczego

01.09.2022 - 30.04.2023 – badanie zasadnicze

2023 – przygotowanie i analiza danych z badania

2024 – analiza danych i przygotowanie raportu końcowego z badania

Zespół

Badanie PIAAC jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i realizowane przez konsorcjum międzynarodowe (Educational Testing Service, CapStAn, Gesis, IEA, Maastricht University oraz Westat), które wraz z krajami uczestniczącymi w badaniu jest odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. OECD oraz konsorcjum zapewnia międzynarodową standaryzację badania i nadzoruje jakość jego wykonania.

W Polsce za finansowanie badania odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło jego przygotowanie i przeprowadzenie Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE). W IBE za nadzór nad realizacją badania odpowiada Zespół Badań Międzynarodowych w składzie:

dr Michał Sitek – krajowy koordynator badania (NPM);

dr hab. Jacek Haman – ekspert ds. doboru próby;

Alicja Weremiuk – zastępca krajowego koordynatora badania;

Paweł Penszko – ekspert ds. zarządzania danymi i ICT;

dr hab. Artur Pokropek – analityk danych;

dr Elżbieta Barbara Ostrowska – ekspert ds. zadań.

Przy adaptacji testów umiejętności z zespołem PIAAC współpracowali również: Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska.

Za realizację badania w terenie, czyli kontakt i realizację wywiadów z osobami wylosowanymi do udziału w badaniu, odpowiedzialne są, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, firmy PBS Spółka z o.o. i Danae sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o. Za nadzór nad działaniem tych firm odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Kontakt

 

Instytut Badań Edukacyjnych:

Zespół Badań Międzynarodowych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatna infolinia o badaniu: 800 033 100

Infolinia działa w trakcie realizacji badań próbnego i zasadniczego, tj. od 10 maja do 21 sierpnia 2021 r. oraz od 20 sierpnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00)

Strona dla osób wylosowanych do badania: https://piaac.pbs.pl/

TRANSVAL-EU

TRANSVAL logo

 

Opis projektu

Validation of Transversal Skills Across Europe (TRANSVAL-EU) to projekt międzynarodowy, realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych). Działania w ramach projektu mają charakter policy experimentation i są koordynowane na poziomie ministerialnym.

W ramach TRANSVAL-EU zostanie opracowana rama kompetencji transwersalnych oraz narzędzia ich walidacji wraz z ofertą szkoleniową dla stosujących je praktyków. Rozwiązania te zostaną przetestowane w 5 krajach zgodnie z metodologią action research. Analiza porównawcza wyników uzyskanych w poszczególnych krajach będzie podstawą do stworzenia europejskich i krajowych rekomendacji dotyczących prowadzenia i wdrażania walidacji kompetencji transwersalnych. 

W polskim pilotażu działaniami zostaną objęci doradcy zawodowi (w szerokim rozumieniu) oraz osoby przeprowadzające walidację w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ewentualnie szkolnictwa wyższego.

Projekt jest finansowany z funduszy ERASMUS+ KA-3 Support for Policy Reform, a jego zakończenie przewiduje się na sierpień 2023 roku.

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

linkedin

Rola IBE w projekcie

IBE jest jednym z pięciu research partners i jest współodpowiedzialny za opracowanie programu szkolenia oraz zestawu narzędzi dla praktyków walidacji.

Program szkolenia i narzędzia zostaną opracowane na poziomie międzynarodowym, a następnie dostosowane do warunków krajowych i przetestowane w ramach pilotaży. IBE będzie także pełnić ważną rolę w opracowaniu, gromadzeniu i analizie danych na etapie mapowania istniejących rozwiązań, a także w doprecyzowaniu metodologii badań.

IBE zorganizuje i przeprowadzi pilotaż w Polsce, oferując następnie wkład do analizy porównawczej i ostatecznych rekomendacji. Będzie również uczestniczyć w innych działaniach w projekcie, np. w przeglądzie istniejących narzędzi walidacji i ram kompetencji, w czym istotne będzie wykorzystanie i umiędzynarodowienie dotychczasowego dorobku IBE w zakresie walidacji.

Aktualności

Wypełnij ankietę na temat walidacji kompetencji transwersalnych

01.09.2021

W ramach projektu TRANSVAL-EU prowadzone są działania o charakterze policy experimentation. W celu przeanalizowania potencjalnych narzędzi i metod walidacji kompetencji transwersalnych, konsorcjum projektu stworzyło ankietę.

Instytucje partnerskie opracują i przetestują zestaw narzędzi do walidacji kompetencji transwersalnych, scenariuszy szkoleń oraz zestandaryzowanych profili kompetencyjnych dla praktyków walidacji (tzn. asesorów walidacyjnych i doradców walidacyjnych).

Ankieta skierowana jest do ekspertów, praktyków, decydentów, urzędników, pracowników przedsiębiorstw, kierowników projektów zajmujących się doradztwem i/lub walidacją kompetencji we wszystkich sektorach edukacji (edukacja dorosłych, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolnictwo zawodowe, kształcenie pozaformalne, szkoły itp.) oraz interesariuszy rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp.).

Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wspomogą nas Państwo swoją wiedzą, wypełniając tę ankietę.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu maksymalnie 5-10 minut, ankieta jest w języku angielskim.

Termin wypełnienia ankiety: 30 września 2021 r.

Państwa odpowiedzi będą wykorzystywane w tej ankiecie wyłącznie anonimowo i z poszanowaniem prywatności.

Jeżeli w ankiecie zdecydują się Państwo podać swój e-mail, na pewno poinformujemy o wynikach tego badania.

Kontakt

Kierowniczka projektu: Iwona Gmaj (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 Projekt realizowany jest we współpracy z:


●        Federal Ministry of Education, Science and Research
          through Austria´s Agency for Education and Internationalisation
, Austria

●        Consortium for the validation of competences (CVDC), Belgia

●        Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre (KPMPC), Litwa

●        Regional Agency for Active Labour Policies of Umbria (ARPAL), Włochy

●        Lifelong Learning Platform – LLLP, Belgia

●        European Institute of Education and Social Policy (EIESP), Francja

●        Educational Research Institute (IBE), Polska

●        3s research laboratory (3s), Austria

●        Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgia

●        Nordic Network for Adult Learning (NVL), Dania

●        Lithuanian education and science trade union (LESTU), Litwa

●        ALL DIGITAL, Belgia

●        FORMA.Azione, Włochy

●        Pluriversum, Włochy

●        Chamber of Labour for Salzburg (AK), Austria

●        Austrian Institute for Vocational Education Research (öibf), Austria

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small